Panell de control

Alta d'empresa

Requisits per a constar al directori comercial i de serveis

  • Per a constar al directori comercial i de serveis de Tàrrega cal que l’empresa o professional autònom/a estigui establert/a al municipi de Tàrrega, legalment constituït/da i disposi de les corresponents autoritzacions per a exercir l’activitat econòmica al municipi.
  • En cas de noves sol.licituds d’alta d’empreses o professionals autònoms al directori, l’Ajuntament de Tàrrega comprovarà i validarà les dades empresarials facilitades: nom comercial, adreça (si s’escau) i telèfon/s (si s’escau), així com aquelles dades addicionals d'altres mitjans propis de l'empresa dels que aquesta informi per a ser publicats. També és recomanable afegir una descripció per a poder identificar millor el negoci. Si aquestes dades són correctes, l'Ajuntament de Tàrrega procedirà a publicar-les al directori-buscador de negocis local en el sector econòmic en el qual desenvolupa l’activitat.
  • L’Ajuntament de Tàrrega es reserva el dret de canviar de sector econòmic aquelles empreses o professionals que en donar-se d’alta al directori, el sector/s en el/s qual/s s’ubiquin no s’ajusti a la seva activitat principal.

Informació bàsica

Nom fiscal
Telèfon de contacte
Nom comercial
CIF/NIF
Població
Adreça
Sector econòmic
Subsector econòmic (opcional)
Descripció de l'empresa
Observacions

Dades opcionals a publicar

Telèfon
Mòbil (opcional)
Pàgina web (opcional)
Correu electrònic (opcional)
Facebook (opcional)
Instagram (opcional)
Youtube (opcional)

D’acord el que estableix la Legislació de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de Tàrrega per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat.

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Responsable del Tractament a la següent adreça: Ajuntament de Tàrrega, Plaça Major nº 1, 25300 Tàrrega (Lleida), a la Seu Electrònica de l’Ajuntament o a l’adreça: dpd@tarrega.cat

Termes i condicions

Responsable del tractament:

Ajuntament de Tàrrega

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 25300 Tàrrega (Lleida).

Delegat/da de protecció de dades:

dprotecciodades@tarrega.cat

Finalitat del tractament:

  1. Publicar al web de www.buscador-negocis.tarrega.cat un directori de comerços i serveis del municipi per fomentar i promocionar el comerç local.
  2. Fer publicitat de l’empresa en diferents campanyes comercials a través dels següents canals: mitjans de comunicació que vulguin col·laborar en la promoció de la campanya (televisió, ràdio, premsa) i per a les xarxes socials, així com les possibles comparticions per part de tercers.

Les dades personals de la persona sol·licitant només s’utilitzaran per gestionar la sol·licitud. Les dades que es publicaran al portal web i es distribuiran a les campanyes publicitàries són les introduïdes al gestor de continguts del propi espai web.

Base jurídica:

Missió realitzada en interès públic i amb el consentiment. Podeu retirar el vostre consentiment en qualsevol moment, adreçant-vos a l’Ajuntament de Tàrrega.

Destinataris:

Les dades es comunicaran a:

  • L’empresa municipal XXXXXXXXX per realitzar polítiques de comerç.
  • L’empresa municipal XXXXXXXXX per les campanyes publicitàries.
  • Al Consorci XXXXXXX per les campanyes publicitàries.

No es transferiran fora de la Unió Europea.

Drets de les persones:

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió de dades, així com altres drets, tal com s’explica a la informació addicional que podreu trobar a https://www.tarrega.cat/nota-legal/

Termini de conservació de les dades: les dades es suprimiran un cop s’hagi finalitzat la campanya comercial o la persona sol·licitant hagi retirat el seu consentiment.

Reclamació:

Podeu presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat).

Projecte desenvolupat per Hedera Solucions